Edit Content

Vår bana

Välkommen till Älmhults GK - en naturskön bana i Linnébygden.

Banstatus: Banan är öppen med vintertees och hålpipade greener. Driving rangen är stängd för säsongen.

Banan ligger i typisk småländsk natur med skog, stengärdsgårdar, en del diken o vatten, den är lite knixig, så man får tänka efter före.

Banguide

Här finner ni vår banguide.
En enklare, tryckt version av vår banguide ingår i greenfee-avgiften.

Slope

Scorekort

Här kan du titta på vårt scorekort…och kanske planera in birdiejakten.

När kansliet är bemannat är utskrivna scorekort tillgängliga samt On-tag digitala scorekort.

Aktuellt bokningsläge

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt  (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet vänster på hål 10 sida är oändligt.

2. De röda pliktområdena både höger och vänster på hål 11 är oändliga.

3. Första röda pliktområdet vänster på hål 12 är oändligt.

4. De röda pliktområdena både höger och vänster på hål 14 är oändliga.

5. Det röda pliktområdet vänster på hål 15 är oändligt.

2. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

Spelaren

Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller

Ett djur definierat som löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Riktpinnen på hål 1, Civilförsvarets brunnsanläggningar eller Telefonledning hål 15.

1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll träffade riktpinnen på hål 1 eller civilförsvarets brunns- anläggningar på hål 9 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.

2. Om det känt eller så gott som säkert att en boll träffade en telefonledning, stolpe eller stag under spel av hål 15 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas sommark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, samt blåmarkerade stenar på hela banan.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av pinnar eller plattor, lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

2. Orange fairwayvippa som utmärker Tee för 100-banan.

3. Konstgräsmattor i anslutning till vägar anses tillhöra vägen.

c) Organiska delar av banan

1. Alla stengärdsgårdar  är organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort.

2022-05-12
Regel & Handicapkommittén

 

Hole In One

21/5 Hugo Karlsson hål 11

Emil Svensson Hål 11

Patrik Karlman Hål 16

Erik Johansson Hål 16

Anders Malmström Hål 2

3/1  Lars Wahle RingenäsGk Hål 11

8/8 Christer Pedersen Hål 4

10/5 Per Blomqvist ÄHGK Hål 4

28/6 Joakim Walthersson ÄHGK Hål 16

17/7 Erik Johansson ÄHGK Hål 4

17/5 Magnus Sjöberg Wittsjö GK Hål 2

20/5 Rickard Ohlin Boa Olofströms GK hål 11

23/8 Christer Blomqvist ÄHGK hål 2

26/5 Magnus Almblad Hål 2

2/8 Ingegerd Jonasson Hål 16

24/8 Tony Schölin Hål 4

Hos oss är varje golfträning en erfarenhet

Golfkrogen Äskya serverar utsökt husmanskost

Hotell & Golfpaket

Som golf ska upplevas, mitt i de Småländska skogarna!