Juniorer

Träningsgrupper & spelträning på banan

Juniorträning 2024

Juniorträningen på Älmhults GK leds av  ett gäng ideella ledare tillsammans med en golf pro (återkommer inom kort med mer info om vem). Vi erbjuder träning och läger för alla barn och ungdomar mellan 4-21 år. Vi följer Svenska Golfförbundets material Golfäventyret och Utvecklingstrappan. 

Uppstart och prova-på för alla juniorer som vill testa golf:
måndagen den 15 april kl 17:15.
Ingen föranmälan, bara att dyka upp

 Man kan anmäla sig till säsongen 2024 vid detta tillfälle eller redan nu till kansliet info@almhultsgk.se. Säsongen består av 9 tillfällen april-juni och 7 tillfällen augusti-september. Vi anordnar även golfläger de första veckorna på sommarlovet (separat anmälan)

Måndagsträning v16-v24 samt v34-40.
Spelträning på torsdagar v14-v22 (v 19 och v 23 tisdag istället).

 

Ni som spelat tidigare får mail om anmälan till träning samt information om grupper och tider från Maria Forsman. 

Den 8 april 17-20 har vi utbildning för gamla och nya Juniorledare. Så om du kan tänka dig att hjälpa till som ledare, hör av dig och kom med på utbildningen

Måndagsträning 18/4-6/6 samt 15/8-26/9.
Spelträning torsdagar, samling kl 17:00: 21/4-9/6 samt 18/8-22/9.

Läger vecka 24 och 25 samt mån-tis vecka 33

Klubbkalender

Här hittar du alla aktiviteter som finns inplanerade för juniorverksamheten på Älmhults GK.

Golfäventyret

I Golfäventyret lär sig barn hur man spelar golf på banor som är korta samt hur de stegvis tar sig ut på stora banan med handicap. Till varje bana finns övningar, några regler och några golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem.Utgå från spelet.

Vi tror att barn lär sig bäst om träningen utgår från spelet. Först börjar barnen spela och träna på 30-banan, som har de lättaste övningarna, och gör alla övningar och utmaningar. När barnen tycker att de kan och klarar av övningarna på ett lätt sätt, är de redo att ta nästa steg och kan ”levla” till en något svårare nivå. De tar alltså ett steg i taget, nivå efter nivå, och kommer till slut att ha ”levlat” från de enklaste övningarna till de svårare, och från den korta banan till spel på stora banan med handicap.

Drog- och mobbingpolicy

Älmhults Golfklubb har ca 700 medlemmar, varav ca 140 är i åldern 5-20 år. Därmed är vi en av de större föreningarna i Älmhults kommun.

De senaste åren har våra juniorer skördat stora framgångar såväl individuellt som i lag. Även bredden har utvecklats. Sammantaget har dessa meriter skapat självförtroende och positiva förebilder för våra knattar och juniorer.

Visionen för Älmhults golfjuniorer kan läsas i verksamhetsplanen och lyder ” Älmhults Golfklubb ska vara det naturliga valet för kommunens idrottande ungdomar”

Ledarna  är en viktig del i juniorernas utveckling. Som ledare i en förening är man ansiktet utåt, det är därför betydelsefullt att ledarna i Älmhults Golfklubb är ett bra föredöme.

Lions Club har tagit ett initiativ till ekonomisk stöttning av idrottsföreningarna inom kommunen. Mottagandet av pengar ställer vissa krav på föreningen. Av ca 50 föreningar i kommunen har endast ett tjugotal nappat och ÄhGk är en av dessa.

-All barn- och ungdomstid ska vara drogfri
-Uppväxttiden ska vara trygg
-Ett skyddsnät ska finnas
-Ledare ska ha god kunskap om droger och mobbing

I Älmhults Golfklubb känner barn/ungdomar sig trygga och utsätts inte för någon form av kränkande behandling. Barn och vuxna deltager aktivt i att uppmärksamma och motverka missbruk av droger.

Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer och kan drabba såväl barn och ungdomar som vuxna. Kränkningar kan vara:

Psykosociala ( utfrysning, ryktesspridning)  

Verbala (hot eller kallad  t.ex bög, hora)

Fysiska ( slag och knuffar) 

Text och bildburna (klotter, brev, e-post, sms,mms)

 

Med droger avses substanser som är berusande och/eller beroendeframkallande.

Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika , läkemedel eller drogpreparat.

-Drog- och mobbingpolicyn tas upp på styrelsemöte

-Policyn bifogas som en handling och antas vid klubbens årsmöte

-God kännedom hos föreningens ledare

-God kännedom hos föreningens personal

-Information till medlemmarna

Verbala (hot eller kallad  t.ex bög, hora)

Fysiska ( slag och knuffar) 

Text och bildburna (klotter, brev, e-post, sms,mms)

Med droger avses substanser som är berusande och/eller beroendeframkallande.

Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika , läkemedel eller drogpreparat.

Älmhults Golfklubb värnar om en god och trygg miljö för våra golfande ungdomar. Konsekvenser av ett oacceptabelt beteende:

-Omedelbar reaktion från barn/vuxna

-Information till juniorkommittén eller styrelsen

-Vid behov disciplinära åtgärder från styrelsen.

Hos oss är varje golfträning en erfarenhet

I vårt Café med självservering hittar du det mesta du behöver innan, under och efter rundan.

Hotell & Golfpaket

Som golf ska upplevas, mitt i de Småländska skogarna!